Bilim ve Danışma Kurulu

Bilim ve Danışma Kurulu
Prof. Dr. Otmar HÖLL (Viyana Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Vahit TURHAN (Beykent Üniversitesi)
Prof. Dr. Barış ÖZDAL (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülden AYMAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Heinz GÄRTNER (Viyana Üniversitesi)
Prof. Dr. Levent ÜRER (Beykent Üniversitesi)
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mithat BAYDUR (Okan Üniversitesi)
Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Prof. Dr. Yaşar ONAY (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mitko BOGDANOSKI (Harp Akademisi – Makedonya)
Prof. Dr. Wang LI (Jilin Üniversitesi – Çin)
Doç. Dr. Armağan GÖZKAMAN (Beykent Üniversitesi)
Doç. Dr. Gültekin YILDIZ (Milli Savunma Üniversitesi)
Doç. Dr. Hikmet KIRIK (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Mert GÖKIRMAK (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Pınar BAL (Beykent Üniversitesi)
Doç. Dr. Zeki Gültekin SÜMER (Beykent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Güngör ŞAHİN (Milli Savunma Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cem OĞULTÜRK (Milli Savunma Üniversitesi)
Dr. Giovanni ERCOLANI (Murcia Üniversitesi – İspanya)
Düzenleme Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Atahan Birol KARTAL
Dr. Öğr. Üyesi İlhami B. DEĞİRMENCİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ezgi GÜRCAN
Dr. Öğr. Üyesi Levent DEMİRELLİ
Dr. Öğr. Üyesi Ülke Evrim UYSAL
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARAHÖYÜK
Arş. Gör. Erdal BAYRAKTAR
Arş. Gör. Taylan Özgür ÜRESİN
Arş. Gör. Çiğdem YILDIZ ÇAKAN