Çağrı Metni

Birey, toplum ve devlet nezdinde yerelden küresele güvenlik ihtiyaçları her geçen gün çeşitlenmektedir. Güvenlik ihtiyacıyla beraber aktörlerin ve politikaların dönüşümü ortaya çıkmaktadır. Dönüşümün kapsamı, fırsatları ve tehditleri içerecek şekilde genişlemektedir. 9 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansı’yla güvenliğin farklı boyutlarına ve ihtiyaçlarına odaklanılacaktır.
Konferansta sunulacak bildirilerin özetleri kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Hakem değerlendirme süreci olumlu neticelenen bildirilerin sahipleri, ilân tarihinde e-posta ile bilgilendirilecektir.
Genişletilmiş bildiri özetleri kitapçığı (ISBN alınmış olarak) yayınlanacaktır.
Konferansa katılım için katılım ücreti talep edilmemektedir. Konferans T.C. Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecektir.
Konferans dilleri, Türkçe ve İngilizcedir. Konferans doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.
Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmemeli ve 7 Ekim 2022 tarihine kadar beykentits@beykent.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir.
Bildiri (Genişletilmiş) özetleri 1200 kelime sınırını geçmemelidir.

Konferans Önemli Tarihleri
Bildiri Özeti Teslim Tarihi: 7 Ekim 2022
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 7 Kasım 2022
Programının İlanı: 15 Kasım 2022
Konferans Tarihi: 9 Aralık 2022
Genişletilmiş Özet Gönderim Tarihi: 9 Ocak 2023

TEMA ve Alt Başlıklar
Yüzyılda Güvenlik Tehditleri ve Aktörleri

Alt Başlıklar
Klasik ve Hibrit Güvenlik İlişkileri: Toprak bütünlüğü ve egemenlik kriterleri, terörizm, kitle imha
silahları, nükleer silahlar
Ekonomik Güvenlik: Enerji güvenliği, gıda güvenliği, su ve çevresel güvenlik
Toplumsal Güvenlik: Göç ve güvenlik, kentsel sorunlar, bireysel silahlanma, kültür güvenliği