Bilim ve Danışma Kurulu

Bilim ve Danışma Kurulu
Prof. Dr. Otmar HÖLL (Viyana Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Vahit TURHAN (İstanbul Beykent Üniversitesi)
Prof. Dr. Barış ÖZDAL (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülden AYMAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Gonca TELLİ (Doğuş Üniversitesi)
Prof. Dr. Kamil USLU (Doğuş Üniversitesi)
Prof. Dr. Heinz GÄRTNER (Viyana Üniversitesi)
Prof. Dr. Hikmet KIRIK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Levent ÜRER (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mithat BAYDUR (Okan Üniversitesi)
Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Prof. Dr. Yaşar ONAY (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mitko BOGDANOSKI (Harp Akademisi – Makedonya)
Prof. Dr. Wang LI (Jilin Üniversitesi – Çin)
Prof. Dr. Armağan GÖZKAMAN (İstanbul Beykent Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeki Gültekin SÜMER (İstanbul Beykent Üniversitesi)
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ (Milli Savunma Üniversitesi)
Doç. Dr. Pınar ŞENIŞIK ÖZDABAK (Doğuş Üniversitesi)
Doç. Dr. Mert GÖKIRMAK (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Cem OĞULTÜRK (Aydın Üniversitesi)
Doç. Dr. Pınar BAL (İstanbul Beykent Üniversitesi)
Doç. Dr. Pınar ŞENIŞIK ÖZDABAK (Doğuş Üniversitesi)
Doç. Dr. Güngör ŞAHİN (Milli Savunma Üniversitesi)
Doç. Dr. Ülke Evrim UYSAL (İstanbul Beykent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kemal OLÇAR (İstanbul Beykent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Naci YILMAZ (Doğuş Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Görkem TANRIVERDİ ŞEYŞANE (Doğuş Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Itır TOKSÖZ BULLENS (Doğuş Üniversitesi)
Dr. Giovanni ERCOLANI (Murcia Üniversitesi – İspanya)
Düzenleme Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARAHÖYÜK (İstanbul Beykent Üniversitesi)
Arş. Gör. Erdal BAYRAKTAR (İstanbul Beykent Üniversitesi)
Arş. Gör. Taylan Özgür ÜRESİN (İstanbul Beykent Üniversitesi)
Arş. Gör. Kinem TOKDEMİR (İstanbul Beykent Üniversitesi)